Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Prosimy rodziców o zakupienie podręczników do religii:

Klasa 1 „Bóg naszym Ojcem” pierwsza i druga część. Wydawnictwo Gaudium

 klasa1 1klasa1 2

Link cz. 1 : https://gaudium.pl/pl/p/PODRECZNIK-SP-1-BOG-NASZYM-OJCEM%2C-CZ.1/4689
Link cz. 2 : https://gaudium.pl/pl/p/PODRECZNIK-SP-1-BOG-NASZYM-OJCEM%2C-CZ.2/4690

 

Klasa 2 „Bóg daje nam Jezusa”, Wydawnictwo Gaudium

 klasa2  klasa2

Link cz. 1 : https://gaudium.pl/pl/p/PODRECZNIK-SP-2-BOG-DAJE-NAM-JEZUSA%2C-CZ.1-/5002
Link cz. 2 : https://gaudium.pl/pl/p/PODRECZNIK-SP-2-BOG-DAJE-NAM-JEZUSA%2C-CZ.2-/5004

 

Klasa 3 „Jezus przychodzi do nas”, Wydawnictwo Gaudium

klasa3  klasa3

Link cz. 1 : https://gaudium.pl/pl/p/PODRECZNIK-SP-3-JEZUS-PRZYCHODZI-DO-NAS%2C-CZ.1/5061
Link cz. 2 : https://gaudium.pl/pl/p/PODRECZNIK-SP-3-JEZUS-PRZYCHODZI-DO-NAS%2C-CZ.2-/5062

 

Klasa 4 „Chcę żyć z Jezusem”, wydawnictwo Gaudium

 klasa3

Link : https://gaudium.pl/pl/p/PODRECZNIK-SP-4-CHCE-ZYC-Z-JEZUSEM/5094

 

Klasa 5 „Bóg poszukuje człowieka”, Wydawnictwo Gaudium (nowa seria)

klasa5

Link : https://gaudium.pl/pl/p/PODRECZNIK-SP-5-BOG-POSZUKUJE-CZLOWIEKA/4691

 

Klasa 6 Jezus Chrystus nas zbawia”, Wydawnictwo Gaudium

klasa5

Link : https://gaudium.pl/pl/p/PODRECZNIK-SP-6-JEZUS-CHRYSTUS-NAS-ZBAWIA/5000

 

Klasa 7 „Bóg wskazuje nam drogę”, Wydawnictwo Gaudium

klasa7

Link : https://gaudium.pl/pl/p/PODRECZNIK-SP-7-BOG-WSKAZUJE-NAM-DROGE/5040

 

Klasa 8 „Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat”, Wydawnictwo Gaudium

klasa8

 Link : https://gaudium.pl/pl/p/PODRECZNIK-SP-8-MOCA-DUCHA-SWIETEGO-PRZEMIENIAMY-SWIAT/5091