Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała